Wat is thanatopraxie?

De herkomst van thanatopraxie

Thanatopraxie is afgeleid van het balsemen. Balseming is een eeuwenoude methode om het lichaam van overledenen zo lang mogelijk te conserveren, sinds +/- het jaar 1800 gebeurt dit door een vloeistof met een hoog percentage formaline in de bloedbaan te injecteren. Bij thanatopraxie wordt gebruikgemaakt van een vloeistof die lijkt op de formalinehoudende vloeistof die gebruikt wordt tijdens het balsemen. Het bestanddeel formaline is in de vloeistof, gebruikt voor thanatopraxie, heel gering (0,5%) en aangevuld met kleurstoffen, zouten en andere mineralen. Door deze behandeling worden de lichaamscellen tijdelijk, voor ongeveer 10 dagen, geconserveerd. In de meeste Europese landen is thanatopraxie geaccepteerd. Inmiddels kiest 75% van de Engelsen en 50% van de Fransen voor thanatopraxie.

Thanatopraxie is een behandeling die het ontbindingsproces, dat direct na het overlijden start, tijdelijk vertraagt en het besmettingsgevaar tegen gaat. Tijdens deze behandeling krijgt de overledene zoveel mogelijk het oorspronkelijke uiterlijk terug en vervagen zichtbare kenmerken van een eventuele ziekte. Dit maakt de aanblik of het eventueel aanraken van de overledene veel natuurlijker en persoonlijker.

Waarom kiezen voor thanatopraxie?

Tot voor kort was balseming in ons land slechts voorbehouden aan leden van het Koninklijk Huis en andere hooggeplaatste personen welke gebalsemd mogen worden met toestemming van de minister van Volksgezondheid. Mensen die na hun overlijden in een ander land worden begraven of gecremeerd, moeten door vrees voor het overbrengen van ziektes gebalsemd worden voordat zij de grens mogen passeren. En een op zee verblijvend Nederlands schip mag een daar overleden persoon balsemen. Door een wijziging in de Nederlandse wetgeving kan iedereen vrijwillig kiezen voor deze tijdelijke vorm van balseming.

Dankzij thanatopraxie kan de termijn tussen het moment van overlijden en de begrafenis of crematie worden verlengd van de huidige vijf dagen naar een langere termijn. Hierdoor is er meer tijd om de begrafenis of crematie te regelen en hebben ook eventuele familieleden of vrienden in het buitenland de mogelijkheid persoonlijk afscheid te nemen. Daarnaast ontbreekt de noodzaak om het lichaam te koelen. Het is dus mogelijk de overledene thuis in vertrouwde omgeving op te baren zonder dat hiervoor speciale koelapparatuur nodig is.

Wie brengt thanatopraxie in de praktijk?

Het toepassen van thanatopraxie vereist specialistische kennis en ervaring. Dit betekent dat niet iedere uitvaartverzorger deze behandeling kan en mag toepassen. In Nederland zijn er een beperkt aantal zogeheten thanatopracteurs beschikbaar die speciaal voor deze vorm van balseming zijn opgeleid en gecertificeerd. Bijnen Thanatopraxie beschikt over thanatopracteurs die in het bezit zijn van de juiste kennis en ervaring op het gebied van thanatopraxie.